EUROZIMA

Eurozima – detský tábor
v prírode počas jarných školských prázdnin (pre BA, TT, NR kraj)

Na rozdiel od Euroleta, tento pobyt je určený pre deti vo veku od 15 do 18 rokov. Program je
adekvátne prispôsobený starším účastníkom. Keďže kapacita je nižšia ako počas
letných turnusov, zameriavame sa na intenzívnejšiu spoluprácu, či už medzi
mestskou radou a obyvateľmi, alebo medzi obyvateľmi samotnými.

Programovo je Eurozima podobná Euroletu, obyvatelia sa v doobedných hodinách zúčastňujú
rôznych workshopov (technický, nahrávací, varenie, pokec s kancelárom
Huhňom…), v poobedných hodinách potom prichádzajú na rad rôzne hry,
súťaže zamerané najmä na spoluprácu v skupine a rozvoj jednotlivca.
V rámci večerných programov je už tradíciou Euromestský ples
s tombolou.

Tento pobyt veľmi odporúčame všetkým záujemcom o podstarostovanie počas
Euroleta, aj keď účasť na Eurozime nie je podmienkou 🤗

V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, strava 6x denne (raňajky, desiata, obed,
olovrant, večera, druhá večera), darček, poistenie, program, zdravotná
starostlivosť – v cene NIE je zahrnutá doprava.

Podstarostovia sú praktikanti vo veku od 15 do 19
rokov, ktorí čerpajú skúsenosti pri práci s deťmi, sú pravou rukou svojho
starostu (vedúceho skupinky – zóny obyvateľov) a neoddeliteľnou súčasťou
svojej zóny. Majú možnosť nahliadnuť do tvorby programu a stávajú sa
spolutvorcami a spoluorganizátormi pri zónových činnostiach.

Prílohy: