EUROŠKOLA

Euroškola – školy v prírode počas školského roka

Euromesto je detské mestečko – hlavné mesto detí Európy. Svoju činnosť začalo 3. mája 2004 projektom Euroškola, a počas trvania jeho existencie privítalo na svojej pôde už viac ako 10000 detí. Pojmy ako demokracia, tolerancia, ústretovosť, zároveň však aj prirodzená úcta k histórii a tradíciám vlastnej krajiny i ostatných národov, boli hlavnými obsahovými motívmi tohto projektu. Projekt je širokospektrálne koncipovaný tak, aby poskytol možnosť netradičnej detskej rekreácie čo najširšiemu okruhu detí. Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl. Je však schopný pracovať, či už samostatne alebo integrovane, s hendikepovanými deťmi, ale j s deťmi etnických a národnostných menšín.

Projekt Euroškola ponúka alternatívnu školu v prírode Okrem rekreačnej a zábavnej funkcie sa snažíme pobyt spestriť blokmi náučných aktivít, ktoré hravou formou podnecujú záujem detí o europriestor, jeho históriu a jeho možnosti pre budúcnosť. Žiaci sa osamostatňujú a socializujú vo svojom triednom kolektíve. V rámci pobytu sa dieťa stáva na týždeň obyvateľom Euromesta, zábavnou formou absolvuje kurz mladého Euroobyvateľa a získava svoj europas a certifikát absolventa Euroškoly.

Program Euroškoly poskytuje každý deň dva popoludňajšie a jeden večerný programový blok, k dispozícii je i alternatívna telesná výchova v dopoludňajších hodinách. Program realizujú animátori – Starostovia Euroškoly.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná 24 hodín denne Poradcami pre veci zdravotné. Sú to kvalifikovaní pracovníci (lekár, zdravotná sestra), ktorí sú dlhoročne našimi partnermi a dozerajú na zdravie detí. K dispozícii im slúži ambulancia – Mestská nemocnica so širokým vybavením liekov, zdravotníckeho materiálu a izolačné miestnosti. V prípade potreby spolupracujeme s detským zdravotným strediskom.

Strava je plnohodnotná, pestrá a prihliada na zdravý vývin a potreby dieťaťa. Menu dokážeme prispôsobiť vegetariánom, celiatikom, diabetikom či rôznym potravinovým intoleranciám a alergiám. Je prispôsobená aktivitám a činnostiam detí. Podávaná je šesť krát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera). Súčasťou je pitný režim po celý deň.

Ubytovanie zabezpečuje RZ Euromesto, ktoré sa nachádza 35 km od Bratislavy v obci Častá – Píla, na úpätí Malých Karpát neďaleko hradu Červený Kameň (GPS – 48°23’45.0″N 17°18’52.5″E). V areáli sa nachádza murovaná hlavná budova rozdelená do troch pavilónov. Dva pavilóny sú určené na ubytovanie, izby sú troj a štvorlôžkové s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Celková ubytovacia kapacita je 120 lôžok. V treťom pavilóne sa nachádza priestranný vestibul, jedáleň a denný bar – Osviežovňa. Pre oddych a zábavu slúžia dve spoločenské miestnosti. Pre účely Euromesta rekreačné zariadenie disponuje zdravotným traktom s vyšetrovňou a izolačkou, výtvarným ateliérom, zrkadlovou miestnosťou, posilňovňou, kostýmovým skladom a vlastným nahrávacím štúdiom. Vonkajšie priestory ponúkajú trávnaté futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a ďalšie trávnaté plochy. Pre voľné chvíle je k dispozícii zastrešená letná terasa, amfiteáter pre organizovanie vonkajších spoločných programov a ohnisko.

Prílohy: