STAROSTOVIA EUROŠKOLY

 Chcete sa stať novým členom Mestskej Rady Euromesta ?                                                                                                     Potrebujete odbornú prax do školy ?

Máte chuť pracovať s deťmi, zabávať sa s nimi, tvoriť, byť ich dospeláckymi kamarátmi ? Dvere v Euromeste sú otvorené  pre všetkých , ktorí majú chuť naučiť sa nové veci zo sveta detí. Bližšie informácie o prihlásení nižšie.

Poskytujeme odbornú prax pre študentov vysokých škôl, pedagogické odbory.

 

Starostovia sú to animátori nad 19 rokov, prevažne študenti vysokých škôl. Piatym rokom spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity prostredníctvom oddelenia pedagogickej praxe a v priebehu nášho pôsobenia nás podporujú aj študenti pedagogických fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave. Obohatením a spestrením boli i zahraniční študenti na výmenných pobytoch, ktorí deti podnecovali k rozvoju jazykových zručností a taktiež k priamemu načretiu do inej kultúry, zvykov a tradícií jednotlivých krajín Európy.

Pre pani učiteľky má škola v prírode okrem školských činností slúžiť i ako oddychový a relaxačný pobyt. Funkcia Starostov sa z tohto dôvodu líši od ich chodu počas letných prázdnin. Do škôl v prírode chodia s triedou  pedagogický dozor, ktorý je za deti právne zodpovedné. Preberajú za rodičov starostlivosť o deti a taktiež plnenie základných potrieb, školské a mimo programové aktivity. Sú odbremenené od tvorby a realizácie programu, na zdravotnú starostlivosť dozerá Poradca pre  veci zdravotné, ktorý patrí k štruktúre Euroškoly. Nemusia sa zaťažovať prípravou aktivít a činností na zaujatie detí počas programovej realizácie, plnia len úlohu dozoru.

Starostovia sa v Euroškole stávajú najmä tvorcami a  realizátormi pripravovaných programov, ktoré sú vopred pred sezónou koncepčne a realizačne riešené. Ich úlohou je čo najlepšie a najpestrejšie počas programu motivovať, komunikovať, zorganizovať a zaujať deti. Počas pobytu sa stávajú pre dieťa veľkým kamarátom, poslucháčom, poradcom pri rôznych riešeniach úloh, nových podnetov či problémov. S deťmi trávia čas počas programov, ale majú možnosť nahliadnuť hlbšie do detskej dušičky po dohode s pani učiteľkami i mimo programových aktivít, počas relaxu a v dopoludňajších a večerných chvíľach.

Bližšie informácie o dianí a programe získate na stránke Euroškola.

 

Ak máte záujem stať sa animátorom – Starostom Euromesta…

Vyžaduje to len pár krokov. Prihlásiť sa formou mailu, napísať základné informácie o sebe ( meno, vek, vzdelanie, hobby a pár vlastných slov).

Pošleme Vám  bližšie informácie a termíny Euroškôl. Vy si vyberiete jeden, ktorý Vám vyhovuje a už tu priamo na mieste zažijete celý chod Euromesta, bez školení a poplatkov. Euroškola bude vaša vstupná prax, jedná sa o 5 – dňový pobyt, kde priamo získate skúsenosti ako pracovať s deťmi, riešiť rôzne situácie a najmä možnosť tvorivo stráviť čas s deťmi. Po absolvovaní škôl v prírode a obojstrannej pozitívnej spolupráci máte možnosť prísť k nám aj počas letných prázdnin, a zažiť ešte viac v našom Eurolete a stať sa plnohodnotným členom Mestskej Rady.

Kontakt:

mail: euromesto@euromesto.com

predmet: animátor

 

Tešíme sa na Vás. Vaše Euromesto