DENNÝ PROGRAM

Good morning Európa

Ranné rozhlasové vysielanie slúži k príjemnému prebúdzaniu sa hudbou. Počas vysielania sa dozviete informácie o programe, jedálny lístok a zablahoželáme oslávencom. Zaujímavou a podnetnou časťou je súťaž – Otázka dňa, ktorá prebieha počas celého dňa.

Alternatívna telesná výchova

V rámci dopoludňajšieho vyučovania je k dispozícií alternatívna telesná výchova obohatená o pestrý servis Euromesta: športové pomôcky, trampolíny, multifunkčné umelé ihrisko, jazierko s rybami, počas teplejších dní je prístupný bazén s tobogánom, okrem toho je k dispozícii aj výtvarný ateliér, kino a iné.

1. popoludňajší blok

Je zameraný na dynamickejšie športové a zábavné hry orientované na rozšírenie vedomostí o štátoch Európy a ich zaujímavostiach hravou formou.

2. popoludňajší blok

Je vyplnený fyzicky menej náročnými súťažami, aktivitami vo workshopoch smerujúcimi k obohateniu vedomostí a podporujúcimi detskú fantáziu a tvorbu.

Večerný program

Večerné programy sú koncipované ako vyvrcholenie jednotlivých dní: zábavno-vedomostná súťaž, kabaret, gala program, prezentácie workshopov, ktoré prebiehali v predošlých popoludňajších blokoch, večer detských talentov, opekanie pri ohni, diskotéka…