PROGRAM

Ranné vysielanie

Príjemné prebúdzanie sa s hudbou, novinkami, gratuláciou oslávencom a otázkou dňa.

Dopoludnie I. a II.

Tvorba vo workshopoch motivujúca rozvoj zručností v danej oblasti, poznanie rôznych techník práce a následný predaj vlastných výrobkov na jarmočných podujatiach Euroleta.

Obyvatelia sa môžu podľa vlastného výberu zúčastňovať nasledujúcich workshopoch:

  • športové: všetky loptové hry, turistika, jazda na koni, baseball, tenis…
  • umelecké: výtvarný, tanečný a divadelný ateliér, televízny a spravodajský štáb, rozhlasové štúdio…

Popoludnie I. a II.

Prebiehajú športovo-zábavné hry, turistika v okolí, súťaže jednotlivcov a skupín zamerané na získavanie zručností, postrehu a hravou formou rozširujúce vedomosti o krajinách Európy. Súčasťou hier je aj príprava prezentácií štátov, turnaje v rôznych disciplínach, logické úlohy, kúpanie a vodné hry v bazéne.

Večer

Prezentujú sa tanečné, dramatické, výtvarné, hudobné a iné činnosti, ktoré prebiehali v predchádzajúcich blokoch. Programy kabaretného typu, divadelné a hudobné večery. Európsky večer je považovaný za najvýznamnejší večerný program, kde deti prezentujú svoj štát scénkami, tancom a spevom, ktoré si samé vymysleli a pripravili. Súťaže kolektívov, jarmočná zábava, opekanie pri ohni, vernisáže, diskotéky, kino…