Je hlavným partnerom spoločnosti EUROMESTO. Základným poslaním je zabezpečovať pre deti nasledovné činnosti:

  • všestranné športové a vzdelávacie činnosti
  • ušľachtilé trávenie voľného času
  • harmonický rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
  • podpora znevýhodnených, zdravotne postihnutých a sociálne slabších skupín
  • orientácia na kultúru a tradície európskych národov

Cieľom je rozvoj tvorivého povedomia detskej a mládežníckej populácie na báze integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie.