DETSKÉ EUROMESTO

Euromesto je realizované formou detského mestečka – hlavného mesta detí Európy. Svoju činnosť začalo 3. mája 2004 projektom Euroškola a počas obdobia jeho existencie privítalo na svojej pôde  viac ako 10 000 detí.

Pojmy ako demokracia, tolerancia, ústretovosť, zároveň však aj prirodzená úcta k histórii a tradíciám vlastnej krajiny i ostatných národov, boli hlavnými obsahovými motívmi tohto projektu.

Projekt je širokospektrálne koncipovaný tak, aby poskytol možnosť netradičnej detskej rekreácie čo najširšiemu okruhu detí. Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl. Je však schopný pracovať, či už samostatne alebo integrovane, s hendikepovanými deťmi, ale aj s deťmi etnických a národnostných menšín.

Najvyššími predstaviteľmi Euromesta sú Primátor a Kancelár, ktorí riadia Mestskú radu, tvorenú Poradcami a Starostami (pracovníci zabezpečujúci činnosti, ktoré potrebujú odborné vedenie). V Euromeste sa nachádza Radnica, Mestská nemocnica, Mestský  amfiteáter, Veľká Aréna a ďalšie objekty spájajúce sa s detským mestečkom. V rámci pobytu dieťa absolvuje zábavnou formou kurz mladého Euroobyvateľa a získava svoj Europas – ID kartu a certifikát absolventa.

Euromesto zahŕňa tieto štyri zložky:

Euroškola

Pobyt ponúka alternatívnu školu v prírode. Okrem rekreačnej a zábavnej funkcie sa snažíme ozdravný pobyt spestriť blokmi náučných aktivít, ktoré  hravou formou podnecujú  záujem detí o europriestor, jeho históriu a jeho možnosti pre budúcnosť.

Euroleto

Je letná detská rekreácia obohatená o pestrý program koncipovaný Mestskou radou. Náplňou programu sú mestské dielne, súťaže, vychádzky, hry a záujmová činnosť jednotlivých Mestských zón, rôzne galaprogramy, diskotéky, nočné hry, kvízy, opekačka a pod.

 

Euroakcia

Ponukou tejto zložky sú školské a firemné akcie. Orientujeme sa na realizáciu rôznych významných dní školy (MDD, Mikuláš, Valentín, Halloween a pod.), karnevaly, otvorenie a výročné slávnosti firiem so zameraním na deti.

Občianske združenie Európa deťom

Je hlavným partnerom spoločnosti EUROMESTO. Základným poslaním je zabezpečovať pre deti nasledovné činnosti:

  •  všestranné športové a vzdelávacie možnosti
  •  ušľachtilé trávenie voľného času
  •  harmonický rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
  •  podpora znevýhodnených, zdravotne postihnutých a sociálne slabších skupín
  •  orientácia na kultúru a tradície európskych národov.