Rekonštrukcia nového rekreačného zariadenia Euromesto Častá-Píla si vyžaduje rozsiahlejšie investičné náklady na spojazdnenie do funkčného stavu. Žiaľ, toto zariadenie bolo 6 rokov mimo prevádzku, a to sa podpísalo negatívne na jeho stave. Na druhej strane, vďaka tomu bola výhodnejšia kúpno-predajná cena.

Predpokladaná suma potrebná na základné znovusprevádzkovanie zariadenia je 150.000 eur. Túto sumu vieme vykryť z vlastných zdrojov vo výške 50.000 eur. Zvyšnú sumu potrebujeme prefinancovať z externých zdrojov.

Máme na výber tri možnosti:

  1. Bankový úver – nevýhody: náročné byrokratické podmienky pre získanie úveru, vyššie úrokové zaťaženie
  2. Úver od nebankových subjektov – nevýhody: vysoké úrokové zaťaženie
  3. Crowdfundingový model peer-to-peer

Radi by sme najprv vyskúšali tretiu možnosť, a to crowdfundingový model investovania.

Crowdfunding patrí medzi novovznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky, a chcú ich požičať alebo investovať, s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu. Ako už samotný anglický názov napovedá, crowdfundingové kampane fungujú na princípe zbierania menších individuálnych príspevkov od veľkého počtu osôb (crowd = dav, funding = financovanie).

Crowdfundingové investovanie do projektu Euromesto Častá-Píla bude mať obojstranné výhody – investori budú presne vedieť, do čoho vložia svoje peniaze, a budú mať možnosť zhodnotiť svoje finančné prostriedky výhodnejšie, ako napríklad na účte v banke, bez potreby investovať veľký objem peňazí, a tým znášať riziko veľkej straty. Na druhej strane, Euromesto získa zdroje na financovanie aspoň počiatočných fáz projektov za výhodnejších podmienok.

Ponúkame Vám 5% ročné zhodnotenie Vašich vložených finančných prostriedkov.

Plus ponúkame Vám aj zaujímavý systém benefitov, ktoré Vám môžu ešte zvýhodniť a zatraktívniť Vašu investíciu.

Ako môžete podporiť projekt rekonštrukcie nového rekreačného zariadenia Euromesto Častá-Píla.

Formou ročnej pôžičky s úročením 5% p.a.

  • najnižšia suma, ktorú môžete investovať – 100,- €
  • hranica 1.000,- € – 25,- € zľava na pobyt dieťaťa v letnom tábore, za každých ďalších 1.000,- € získavate + 25,- € k zľave
  • hranica 5.000,- € – 125,- € zľava na pobyt dieťaťa v letnom tábore + možnosť pozvať si starostov Euromesta na narodeninovú party Vášho dieťaťa, ktorí zabezpečia animačný program na tejto party
  • hranica 10.000,- € – pobyt jedného dieťaťa zdarma na jednom turnuse letného tábora (v hodnote 250,- €) + víkendová akcia pre rodinu (firmu, známych) do 50 osôb na zariadení – ubytovanie, servis, priestory, DJ, animátori Euromesta (tento bonus nezahŕňa stravu – túto vieme zabezpečiť po dohode za poplatok)

Príklady investovania a benefitov:

Výška investície

Ročné zhodnotenie pri 5% úročení Benefit 1 Benefit 2

100,- €

105,- € x x

300,- €

315,- €

x

x

1.000,- €

1.050,- €

25,- € zľava z pobytu v tábore*

x

3.000,- €

3.150,- €

75,- € zľava z pobytu v tábore*

x

5.000,- € 5.250,- €

125,- € zľava z pobytu v tábore*

narodeninová party pre Vaše deti s animátormi Euromesta spolu s animačným programom

7.000,- €

7.350,- €

175,- € zľava z pobytu v tábore*

narodeninová party pre Vaše deti s animátormi Euromesta spolu s animačným programom

10.000,- € 10.500,- € 250,- € zľava z pobytu v tábore*

víkendová akcia pre rodinu (firmu, známych) do 50 osôb na rekreačnom zariadení – ubytovanie, servis, priestory, DJ, animátori Euromesta (bez stravy)

* zľavový poukaz je prenosný, pokiaľ ho nevyužijete vy, môžte ho darovať inému rodinnému príslušníkovi, priateľovi, známemu, …Investor bude mať možnosť rozhodnúť sa (dva mesiace pred dátumom lehoty splatnosti), či bude chcieť vyplatiť sumu pôžičky (celú alebo jej časť – druhá časť by bola preinvestovaná do ďalšieho roka) spolu so zmluvným úrokom, a uplatniť si benefity, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o pôžičke, alebo si nechá vyplatiť len zmluvný úrok, uplatní si benefity, a celú sumu pôžičky „preinvestuje“ do ďalšieho roka.

Medzi investorom (veriteľom) a Euromestom (dlžníkom) bude vždy riadne uzatvorená zmluva o pôžičke, kde budú vždy jasne stanovené všetky podmienky investovania, vyplácania a benefitov.

V prípade záujmu investovať väčší obnos peňazí by sme podmienky benefitov prediskutovali individuálne.

Ak Vás táto ponuka, možnosť zaujala, prípadne ak máte nejaké doplňujúce otázky, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára, prípadne mailom na investori@euromesto.com, prípadne i telefónnom čísle 0908 908 500 Martin Krištofič.

Kontaktný formulár