FAQ  Euromesto

Odkaz od Bašky Krištofičovej, poradcu pre styk s verejnosťou: „V prípade akýchkoľvek nejasností máte možnosť využiť na našej web stránke „FAQ Euromesto – najčastejšie kladené otázky“. Je možné, že práve tu nájdete odpoveď na Vašu otázku. Ak predsa len máte takú otázku, ktorá v tejto časti zodpovedaná nie je, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese leto.euromesto@gmail.com. Po novom ponúkam možnosť „osobnejšieho“ kontaktu prostredníctvom on-line rozhovoru. Stačí, ak si ma na Facebooku pridáte medzi priateľov (Baška BašBas Krištofičová). Ak Váš problém vyžaduje telefonickú konzultáciu, nechajte v e-maili Vaše telefónne číslo, a ja Vás budem kontaktovať osobne. Keďže už moje študentské (a teda aj voľnejšie) časy skončili a zaradila som sa medzi pracujúcu časť obyvateľstva, bolo by veľmi náročné byť neustále k dispozícii na telefonickej linke. Ďakujem všetkým za porozumenie!

 

 

Je možné prihlásiť dieťa aj na viac turnusov Euroleta?

Áno. V prípade prihlásenia obyvateľa na viac turnusov, vzniká Vám nárok na zľavu 5% z ďalšieho pobytu.

 

Koľko stojí pobyt v tábore Euromesto?

Pobyt v tábore stojí 385,- € pre obyvateľa a 180,- € pre podstarostu.

 

Čo je to „podstarosta“ a ako sa ním môžete stať?

Podstarostovia sú praktikanti vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí čerpajú skúsenosti pri práci s deťmi, sú pravou rukou svojho starostu (vedúceho skupinky – zóny obyvateľov) a neoddeliteľnou súčasťou svojej zóny. Majú možnosť nahliadnuť do tvorby programu a stávajú sa spolutvorcami a spoluorganizátormi pri zónových činnostiach.

 

Pre prihlásenie sa na pozíciu podstarostu treba vyplniť prihlasovací formulár na stránke (http://www.euromesto.com/prihlasit-sa-euro-leto). Pre záujem o viac turnusov, je potrebné vyplniť prihlasovací formulár pre každý zvlášť. UPOZORNENIE: odoslaním tohto prihlasovacieho formulára sa záujemca nestáva automaticky členom podstarostovského tímu. Zo všetkých uchádzačov budeme v priebehu marca vyberať podstarostov, a títo potom budú oslovení s konkrétnou ponukou.

 

Akou formou treba uhradiť poplatok za tábor?

Je to na Vás, akú formu si zvolíte, či už prevod na účet alebo vklad hotovosti priamo na účet. Prosíme Vás však, aby ste NEPOUŽÍVALI platbu šekom. Tieto platby je pre nás veľmi ťažké identifikovať, niekedy až s odstupom dvoch mesiacoch.

 

Dokedy treba uhradiť poplatok za tábor?

Do 7 dní od obdržania e-mailu s platobnými údajmi je potrebné uhradiť zálohu 50,- €. Zvyšnú sumu treba potom uhradiť do 15.júna (1. a 2. turnus), prípadne 15.júla (3.turnus). Do 7 dní od obdržania platobných údajov e-mailom môžete uhrádzať aj plnú sumu.

 

Ako zistím variabilný symbol?

Variabilným symbolom je číslo prihlášky. Toto číslo prihlášky nájdete v predmete e-mailovej správy, ktorú ste dostali od euromestskej kancelárie po vyplnení a odoslaní prihlasovacieho web formulára.  Variabilný symbol je nutné zadávať pri uhrádzaní poplatku za tábor (či už platíte prevodom alebo vkladom hotovosti na účet), aby bolo možné platbu správne priradiť. Okrem variabilného symbolu (ktorý je povinný), môžete tiež uviesť meno a priezvisko dieťaťa do správy pre prijímateľa.

 

Je možné uhradiť poplatok za tábor aj na splátky?

Áno, po individuálnej dohode s euromestskou kanceláriou je možné uhradiť poplatok za tábor aj formou splátkového kalendára. Jedinou podmienkou je úhrada zálohy vo výške 50,- € do 7 dní od obdržania e-mailu s platobnými údajmi. Pre podrobnejšie informácie napíšte e-mail na adresu leto.euromesto@gmail.com.

 

Čo všetko je zahrnuté v poplatku za tábor?

V poplatku za tábor pre OBYVATEĽA je zahrnuté ubytovanie, strava 6x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera), pitný režim počas celého dňa (malinovka/čaj), pedagogický a zdravotnícky dozor, kompletne vybavená Mestská nemocnica (v prípade naliehavejších prípadov odvoz dieťaťa k lekárovi), program počas celého dňa, materiálne vybavenie, odmeny v súťažiach, euromestské tričko, poistenie dieťaťa. Poplatok nezahŕňa dopravu, tá je individuálna.

V poplatku za tábor pre PODSTAROSTU je zahrnuté ubytovanie, strava 6x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera), pitný režim počas celého dňa (malinovka/čaj), pedagogický a zdravotnícky dozor, kompletne vybavená Mestská nemocnica (v prípade naliehavejších prípadov odvoz dieťaťa k lekárovi), euromestské tričko, poistenie dieťaťa. Poplatok nezahŕňa dopravu, tá je individuálna.

 

V prípade zrušenia pobytu v Euromeste je nejaký storno poplatok?

Storno poplatok 10% z ceny pobytu (38,50 € obyvateľ) účtujeme len v prípade, ak zrušíte pobyt 30 a menej dní pred začiatkom príslušného turnusu z akýchkoľvek dôvodov.

V prípade, že sa letné turnusy nebudú môcť uskutočniť z dôvodu pandemických opatrení, vraciame 100% z uhradeného poplatku.

 

Je možnosť uplatniť si nejakú zľavu z poplatku za pobyt v Euromeste?

Ponúkame tzv. „súrodeneckú zľavu“ vo výške 5% z ceny tábora každého zo súrodencov (tzn. cena pobytu pre každého súrodenca bude 365,75 €).

V prípade, že obyvateľa prihlásite na viac turnusov, máte nárok na zľavu vo výške 5% z ceny OBOCH (viacerých) pobytov (tzn. cena jedného turnusu bude 365,75 €).

Tieto zľavy nie je možné kombinovať. To znamená, že ak prihlásite súrodencov na viac turnusov, cena bude stále 365,75 €/obyvateľ/turnus.

 

Vyplnil/a som elektronickú prihlášku a zistil/a som, že som spravil/a chybu. Ako postupovať?

Treba e-mailom kontaktovať euromestskú kanceláriu, kde napíšete správne údaje. Tieto budú dodatočne manuálne zmenené v našej databáze.

!!!NEVYPĹŇAJTE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU DRUHÝKRÁT!!!

 

Vyplnil/a som elektronickú prihlášku, aký je ďalší postup?

Vždy v piatok večer alebo v priebehu soboty sa budú generovať prihlášky vo formáte .pdf z údajov, ktoré ste vypĺňali do elektronickej prihlášky. Tento dokument pošleme na kontrolu e-mailom spolu s platobnými údajmi. V prípade zistených chýb nás hneď kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adresu leto.euromesto@gmail.com, aby sa správne údaje manuálne zaznačili do našej databázy.

!!!NEVYPĹŇAJTE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU DRUHÝKRÁT!!!

Do 7 dní od obdržania tohto e-mailu bude treba uhradiť zálohu 50,- €/obyvateľ/turnus, prípadne celú sumu.

V priebehu mája budeme robiť sumarizáciu údajov, a v prípade nejakých nejasností Vás budeme kontaktovať.

Do 15.júna bude treba doplatiť zvyšnú sumu za pobyt na 1. a 2.turnuse (tí, čo uhrádzali len zálohu). Po tomto termíne začneme distribuovať Euromestský spravodaj s informáciami k nástupu do tábora.

Doplatok za 3.turnus bude treba uhradiť do 15.júla.

 

Ako sa dieťa dopraví do Euromesta?

Doprava do Euromesta je individuálna, nezabezpečujeme hromadnú autobusovú dopravu. Robíme to najmä z dôvodu, aby sa aj rodičia mali možnosť stretnúť a spoznať s mestskou radou, aby sa mohli zoznámiť priamo so starostom, ktorý sa bude venovať počas turnusu ich deťom, a aby si aspoň na chvíľu mohli vychutnať prostredie Euromesta a zažiť kúsok z nášho programu pri spoločnom uvítacom ceremoniáli.

 

GPS súradnice:

48°23’45.0″N 17°18’52.5″E

(48.395819, 17.314571)

 

Kedy treba dieťa priviezť do Euromesta?

Príchod si treba naplánovať medzi 14:00 a 16:00. Približne o 16:10 bude začínať spoločný uvítací ceremoniál, kde ste pozvaní aj vy – rodičia. Na využitie času sa budete môcť zoznámiť so svojim starostom, poprechádzať sa po areáli Euromesta, oddýchnuť si…

 

Kedy treba dieťa z Euromesta vyzdvihnúť?

Pobyt detí v Euromeste končí obedom približne o 12:00. Od 13:00 do 15:00 bude možné prísť a vyzdvihnúť si dieťa. Samozrejme, v prípade potreby je možné prísť aj skôr, len nás o tejto skutočnosti informujte najneskôr deň pred odchodom z Euromesta prostredníctvom e-mailu na adresu leto.euromesto@gmail.com.

 

Ak dieťa nepríde vyzdvihnúť rodič alebo zákonný zástupca, treba nejaké splnomocnenie?

Áno. V prípade, že Vaše dieťa nebude môcť vyzdvihnúť rodič alebo zákonný zástupca, bude treba v deň nástupu do tábora priniesť splnomocnenie (alebo ho poslať naskenované v priebehu turnusu, najneskôr však deň pred odchodom z tábora). Tlačivo „Splnomocnenie“ nájdete na našej stránke v sekcii „Na stiahnutie“.

 

Čo v prípade, že moje dieťa vyžaduje špeciálnu diétu (vegetariánsku, bezlepkovú, pre diabetikov, …)?

Naša kuchyňa je pripravená aj na tieto varianty a nie je problém zabezpečiť plnohodnotnú náhradnú stravu. Je potrebné na túto skutočnosť upozorniť v prihláške pre Euroobyvateľa v príslušnej kolónke. V prípade špeciálnej stravy si účtujeme príplatok 10,- €.

 

Ako je riešená zdravotná starostlivosť počas pobytu v Euromeste?

Na každom turnuse máme 24 hodín denne k dispozícii kvalifikovaného poradcu pre veci zdravotné (lekár/zdravotná sestra). Disponujeme tzv. Mestskou nemocnicou (vyšetrovňa, izolačky), ktorá je bohato vybavená najpotrebnejšími liekmi a inými zdravotnými pomôckami. V prípade naliehavejších prípadov máme dohodu s miestnym pediatrom, prípadne vieme dieťa odviezť na pohotovosť do Topoľčian.

 

Ako môžem kontaktovať obyvateľa Euromesta?

  • poštou (list, balík): RZ Euromesto, Píla 360, 900 89 Častá
  • e-mailom: leto.euromesto@gmail.com

My každý večer v rámci večerného „summitu“ odovzdávame všetku poštu obyvateľom.

 

Aké vreckové mám nechať dieťaťu na pobyt v Euromeste?

Presnú sumu necháme na vás, rodičov. Dieťa však nebude potrebovať žiadne extra peniaze na výdavky spojené s výletmi či programom Euromesta. Svoje vreckové si bude môcť míňať len v bufete, či už na sladkosti, slanosti, nápoje či iné drobnosti. Neodporúčame dávať deťom vysokú hotovosť, prípadne nechávať kreditné/debetné karty (terminálom nedisponujeme). Peniaze si deti môžu nechať u svojich starostov, ktorí im ich budú podľa potreby prideľovať. Ak nevyužijete možnosť úschovy peňazí (ale aj mobilného telefónu či iných cenných vecí), za ich prípadné straty nezodpovedáme.

 

 

Na záver…

Našou prioritou je, aby si každé jedno dieťa pobyt u nás užilo maximálne, ako sa dá. Preto sa naši starostovia a poradcovia (animátori) snažia individuálne pristupovať k potrebám každého obyvateľa. Je však potrebné si uvedomiť, že tento individuálny prístup musí byť rozdelený rovnomerne medzi všetkých obyvateľov zóny. Preto, ak niektorý z obyvateľov vyžaduje vyšší podiel pozornosti, či už pre jeho smútok za domovom, nevhodné správanie, či dokonca ubližovanie ostatným deťom, toto nepriaznivo ovplyvňuje zážitok ostatných obyvateľov, ale aj starostov a podstarostov v zóne, a v neposlednom rade aj v celom tábore. Vyhradzujeme si preto právo takéto deti predčasne vylúčiť z pobytu bez nároku na vrátenie alikvotnej časti zaplateného poplatku za tábor, a tiež v budúcnosti odmietnuť účasť týchto detí z táborov organizovaných Euromestom.