FAQ  Euromesto

Odkaz od Bašky Krištofičovej, poradcu pre styk s verejnosťou: „V prípade akýchkoľvek nejasností máte možnosť využiť na našej web stránke „FAQ Euromesto – najčastejšie kladené otázky“. Je možné, že práve tu nájdete odpoveď na Vašu otázku. Ak predsa len máte takú otázku, ktorá v tejto časti zodpovedaná nie je, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese leto.euromesto@gmail.com. Po novom ponúkam možnosť „osobnejšieho“ kontaktu prostredníctvom on-line rozhovoru. Stačí, ak si ma na Facebooku pridáte medzi priateľov (Baška BašBas Krištofičová). Ak Váš problém vyžaduje telefonickú konzultáciu, nechajte v e-maili Vaše telefónne číslo, a ja Vás budem kontaktovať osobne. Keďže už moje študentské (a teda aj voľnejšie) časy skončili a zaradila som sa medzi pracujúcu časť obyvateľstva, bolo by veľmi náročné byť neustále k dispozícii na telefonickej linke. Ďakujem všetkým za porozumenie!

 

Je možné prihlásiť dieťa aj na viac turnusov Euroleta?

Áno. V prípade prihlásenia obyvateľa na viac turnusov, vzniká Vám nárok na zľavu 5% z oboch pobytov.

 

Koľko stojí pobyt v tábore Euromesto?

Pobyt v tábore stojí 299,- € pre obyvateľa a 150,- € pre podstarostu.

 

Čo je to „podstarosta“ a ako sa ním môžete stať?

Podstarostovia sú praktikanti vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí čerpajú skúsenosti pri práci s deťmi, sú pravou rukou svojho starostu (vedúceho skupinky – zóny obyvateľov) a neoddeliteľnou súčasťou svojej zóny. Majú možnosť nahliadnuť do tvorby programu a stávajú sa spolutvorcami a spoluorganizátormi pri zónových činnostiach.

Pre prihlásenie sa na pozíciu podstarostu treba vyplniť prihlasovací formulár na stránke (http://www.euromesto.com/prihlasit-sa-euro-leto). Pre záujem o viac turnusov, je potrebné vyplniť prihlasovací formulár pre každý zvlášť. UPOZORNENIE: odoslaním tohto prihlasovacieho formulára sa záujemca nestáva automaticky členom podstarostovského tímu. Zo všetkých uchádzačov budeme na prelome marca/apríla vyberať podstarostov, a títo potom budú oslovení s konkrétnou ponukou.

 

Akou formou treba uhradiť poplatok za tábor?

Je to na Vás, akú formu si zvolíte, či už prevod na účet alebo vklad hotovosti priamo na účet. Prosíme Vás však, aby ste NEPOUŽÍVALI platbu šekom. Tieto platby je pre nás veľmi ťažké identifikovať, niekedy až s odstupom dvoch mesiacoch.

  

Ako zistím variabilný symbol?

Variabilným symbolom je číslo prihlášky. Toto číslo prihlášky nájdete v predmete e-mailovej správy, ktorú ste dostali od euromestskej kancelárie po vyplnení a odoslaní prihlasovacieho web formulára.  Variabilný symbol je nutné zadávať pri uhrádzaní poplatku za tábor (či už platíte prevodom alebo vkladom hotovosti na účet), aby bolo možné platbu správne priradiť. Okrem variabilného symbolu (ktorý je povinný), môžete tiež uviesť meno a priezvisko dieťaťa do správy pre prijímateľa.

 

Je možné uhradiť poplatok za tábor aj na splátky?

Áno, po individuálnej dohode s euromestskou kanceláriou je možné uhradiť poplatok za tábor aj formou splátkového kalendára. Jedinou podmienkou je úhrada zálohy vo výške 50,- € do 7 kalendárnych dní od obdržania .pdf prihlášky na kontrolu. Pre podrobnejšie informácie napíšte e-mail na adresu leto@euromesto.com.

 

Čo všetko je zahrnuté v poplatku za tábor?

V poplatku za tábor pre OBYVATEĽA je zahrnuté ubytovanie, strava 6x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera), pitný režim počas celého dňa (malinovka/čaj), pedagogický a zdravotnícky dozor, kompletne vybavená Mestská nemocnica (v prípade naliehavejších prípadov odvoz dieťaťa k lekárovi), program počas celého dňa, materiálne vybavenie, odmeny v súťažiach, euromestské tričko, poistenie dieťaťa. Poplatok nezahŕňa dopravu, tá je individuálna.

V poplatku za tábor pre PODSTAROSTU je zahrnuté ubytovanie, strava 6x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera), pitný režim počas celého dňa (malinovka/čaj), pedagogický a zdravotnícky dozor, kompletne vybavená Mestská nemocnica (v prípade naliehavejších prípadov odvoz dieťaťa k lekárovi), euromestské tričko, poistenie dieťaťa. Poplatok nezahŕňa dopravu, tá je individuálna.

 

V prípade zrušenia pobytu v Euromeste je nejaký storno poplatok?

Storno poplatok 10% z ceny pobytu (30,- € obyvateľ) účtujeme len v prípade, ak zrušíte pobyt 30 a menej dní pred začiatkom príslušného turnusu z akýchkoľvek dôvodov.

 

Je možnosť uplatniť si nejakú zľavu z poplatku za pobyt v Euromeste?

Keďže ani tento rok neponúkame možnosť uhradiť si časť z poplatku darovanými 2% z dane z príjmu, stále ponúkame tzv. „súrodeneckú zľavu“ vo výške 5% z ceny tábora každého zo súrodencov (tzn. cena pobytu pre každého súrodenca bude 284,- €).

V prípade, že obyvateľa prihlásite na viac turnusov, máte nárok na zľavu vo výške 5% z ceny OBOCH (viacerých) pobytov (tzn. cena jedného turnusu bude 284,- €).

Tieto zľavy nie je možné kombinovať. To znamená, že ak prihlásite súrodencov na viac turnusov, cena bude stále 284,- €/obyvateľ/turnus.

V prípade, že uhradíte poplatok za pobyt do konca februára, máte nárok na bonus -15,- € z ceny (aj zľavnenej) pobytu.

 

Vyplnil/a som elektronickú prihlášku a zistil/a som, že som spravil/a chybu. Ako postupovať?

Treba e-mailom kontaktovať euromestskú kanceláriu, kde napíšete správne údaje. Tieto budú dodatočne manuálne zmenené v našej databáze.

!!!NEVYPĹŇAJTE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU DRUHÝKRÁT!!!

 

Vyplnil/a som elektronickú prihlášku, zaplatil/a zálohu, aký je ďalší postup?

Vždy v priebehu soboty sa budú generovať prihlášky vo formáte .pdf z údajov, ktoré ste vypĺňali do elektronickej prihlášky. Tento dokument vám pošleme e-mailom spolu s platobnými údajmi, a budete si ho môcť pozrieť a skontrolovať tak, či sú všetky údaje správne. V prípade zistených chýb nás hneď kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adresu leto@euromesto.com, aby sa správne údaje manuálne zaznačili do našej databázy.

!!!NEVYPĹŇAJTE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU DRUHÝKRÁT!!!

Prvý májový týždeň bude prebiehať sumarizácia celej databázy, v prípade nejakých nejasností budú konkrétni rodičia informovaní prostredníctvom e-mailu. Od druhého májového týždňa začneme postupne po turnusoch distribuovať poštou tzv. Euromestský spravodaj, kde nájdete všetky informácie spojené s príchodom do Euromesta, tlačivo „Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“ a papierovú prihlášku, kde budú vygenerované údaje z elektronickej prihlášky.

Potom už len bude treba doplatiť zvyšnú sumu za pobyt v Euromeste, no a prísť v deň D do Euromesta!

 

Ako sa dieťa dopraví do Euromesta?

Doprava do Euromesta je individuálna, nezabezpečujeme hromadnú autobusovú dopravu. Robíme to najmä z dôvodu, aby sa aj rodičia mali možnosť stretnúť a spoznať s mestskou radou, aby sa mohli zoznámiť priamo so starostom, ktorý sa bude venovať počas turnusu ich deťom, a aby si aspoň na chvíľu mohli vychutnať prostredie Euromesta a zažiť kúsok z nášho programu pri spoločnom uvítacom ceremoniáli.

GPS súradnice:

48°23’45.0″N 17°18’52.5″E

(48.395819, 17.314571)

 

Kedy treba dieťa priviezť do Euromesta?

Príchod si treba naplánovať medzi 14:00 a 16:00. Približne o 16:10 bude začínať spoločný uvítací ceremoniál, kde ste pozvaní aj vy – rodičia. Na využitie času sa budete môcť zoznámiť so svojim starostom, poprechádzať sa po areáli Euromesta, oddýchnuť si…

 

Kedy treba dieťa z Euromesta vyzdvihnúť?

Pobyt detí v Euromeste končí obedom približne o 12:00. Od 13:00 do 15:00 bude možné prísť a vyzdvihnúť si dieťa. Samozrejme, v prípade potreby je možné prísť aj skôr, len nás o tejto skutočnosti informujte najneskôr deň pred odchodom z Euromesta prostredníctvom e-mailu na adresu leto@euromesto.com.

 

Ak dieťa nepríde vyzdvihnúť rodič alebo zákonný zástupca, treba nejaké splnomocnenie?

Áno. V prípade, že Vaše dieťa nebude môcť vyzdvihnúť rodič alebo zákonný zástupca, bude treba v deň nástupu do tábora priniesť splnomocnenie (alebo ho poslať naskenované v priebehu turnusu, najneskôr však deň pred odchodom z tábora). Tlačivo „Splnomocnenie“ Vám bude zaslané poštou spolu s Euromestským spravodajom v priebehu mája.

 

Čo v prípade, že moje dieťa vyžaduje špeciálnu diétu (vegetariánsku, bezlepkovú, pre diabetikov, …)?

Naša kuchyňa je pripravená aj na tieto varianty a nie je problém zabezpečiť plnohodnotnú náhradnú stravu. Je potrebné na túto skutočnosť upozorniť v prihláške pre Euroobyvateľa v príslušnej kolónke.

 

Ako je riešená zdravotná starostlivosť počas pobytu v Euromeste?

Na každom turnuse máme 24 hodín denne k dispozícii kvalifikovaného poradcu pre veci zdravotné (lekár/zdravotná sestra). Disponujeme tzv. Mestskou nemocnicou (vyšetrovňa, izolačky), ktorá je bohato vybavená najpotrebnejšími liekmi a inými zdravotnými pomôckami. V prípade naliehavejších prípadov máme dohodu s miestnym pediatrom, prípadne vieme dieťa odviezť na pohotovosť.

 

Ako môžem kontaktovať obyvateľa Euromesta?

  • poštou (list, balík): RZ Euromesto, Píla 360, 900 89 Častá
  • e-mailom: leto@euromesto.com

My každý večer v rámci večerného „summitu“ odovzdávame všetku poštu obyvateľom.

 

Aké vreckové mám nechať dieťaťu na pobyt v Euromeste?

Presnú sumu necháme na vás, rodičoch. Dieťa však nebude potrebovať žiadne extra na výdavky spojené s výletmi či programom Euromesta. Svoje vreckové si bude môcť míňať len v bufete, či už na sladkosti, slanosti, nápoje či iné drobnosti. Peniaze si deti môžu nechať u svojich starostov, ktorí im ich budú podľa potreby prideľovať.