Dobre ste počuli. Euromesto má svoj vlastný Youtube kanál. Na tomto mieste nájdete zaujímavé, možno aj vtipné scénky týkajúce sa spravodaja. Videá natáčala mestská rada, takže tam možno nájdete aj vášho obľúbeného starostu, podstarostu, poradcu, či dokonca aj kancelára Huhňa.
Každý deň pribudne ďalšie video zo spravodaja.
Tešíme sa na vás v Eurolete.
 


 

Mestská rada Euromesta