Škola v prírode je plná hier, zábavy, pobytu v úžasnom prostredí vhodnom na rekreáciu a regeneráciu detského organizmu a hravou formou poskytuje obohatenie sa o nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Žiaci sa osamostatňujú a socializujú vo svojom triednom kolektíve. Dieťa sa stáva na týždeň obyvateľom Euromesta a získava svoj europas.

Program Euroškoly poskytuje každý deň dva popoludňajšie a jeden večerný blok, k dispozícií je i alternatívna telesná výchova v dopoludňajších hodinách. Program realizujú animátori – Starostovia Euroškoly.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná 24 hodín denne. V Mestskej nemocnici dozerá na zdravie detí Poradca pre veci zdravotné, ide o kvalifikovaného zdravotníka, ktorý je dlhoročne naším partnerom. K dispozícií mu slúži ambulancia so základným vybavením a izolačné miestnosti. V prípade potreby spolupracujeme s detským zdravotným strediskom.

 

Strava je plnohodnotná, pestrá a prihliada na zdravý vývin a potreby dieťaťa. Stravný lístok dokážeme prispôsobiť vegetariánom, celiatikom, či diabetikom. Je prispôsobená aktivitám a činnostiam detí. Podávaná je 6 krát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera). Súčasťou je pitný režim po celý deň.

Euroškola sa realizuje na zariadení RZ EUROMESTO 

  • Euromesto zabezpečí dopravu partnerským dopravcom na náklady školy
  • škola si zabezpečí dopravu samostatne

Cena za 5 – dňový pobyt (4 noci):

Jar  (01.04. – 30.6.) – 169, – €

Jeseň (1.9. – 31.10.) – 169,- €

V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť, euromestský program, ceny do súťaží, materiálne zabezpečenie, jeden pedagóg na 15 detí má pobyt zdarma.

Storno poplatky: Iba pri neodôvodnenom odhlásení celej skupiny (triedy) – 10% z ceny pobytu, platí sa iba za deti a dni reálne odrekreované.

PRIHLÁŠKA DO EURO ŠKOLY
Názov školského zariadenia: Korešpondenčná adresa (ulica, číslo domu, obec, PSČ):Telefonický kontakt: Váš email: Termín o ktorý by ste mali záujem: Odhadovaný počet žiakov: Poznámka: